Werken bij het Tabor College

Werken bij het Tabor College

Startende docenten en begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat u zich als nieuwe collega snel thuis voelt en besteden daarom veel aandacht aan een goede ondersteuning en begeleiding. Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de begeleiding en anderzijds de beoordeling van de startende docent. In de praktijk betekent dit dat de begeleider en de docentcoach geen rol spelen bij de beoordeling van de nieuwe docent. Iedere nieuwe docent wordt de eerste jaren zowel individueel als groepsgewijs begeleid door een lid van de vakgroep (vakorganisatorisch en vakdidactisch) alsmede door een docentcoach (pedagogisch-didactisch). De startende docent wordt beoordeeld door twee leden van het managementteam van de locatie waar hij of zij werkzaam is. De vakgroep brengt advies uit richting het managementteam t.a.v. het functioneren van de nieuwe collega. Tweemaal wordt er een leerlingenquête afgenomen. De verkregen informatie komt voor een deel ten goede aan het begeleidingstraject en wordt deels meegenomen in het beoordelingstraject.

Arbeidsvoorwaarden

De secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 7,4%, reiskostenvergoeding en ruime verloffaciliteiten, zijn geregeld in de CAO-VO. Daarnaast biedt het Tabor College o.a. de volgende arbeidsvoorwaarden:

  • collectieve verzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea en Univé;
  • bedrijfsfitness (tegen gereduceerd tarief sporten bij diverse sportscholen in Hoorn);
  • gunstige werkkostenregeling;
  • fiscale voordeelregeling (uitruil reiskosten);
  • scholings- en opleidingsmogelijkheden;
  • goede doorgroeimogelijkheden voor docenten naar LC en LD-schalen;
  • gerelateerd aan de functie, verstrekken wij een laptop en/of een iPad, dan wel een mobiele telefoon.

Inschaling

Als startend docent wordt u conform de CAO-VO ingeschaald in de LB-functie. Ervaren docenten kunnen in aanmerking komen voor LC- en LD-functies, mits in het bezit van de juist bevoegdheid.

Tijdelijke of vaste benoeming

In principe krijgt elke nieuwe docent een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Bij een positieve beoordeling wordt deze, mits in het bezit van een onderwijsbevoegdheid, omgezet in een vaste aanstelling (bij voldoende formatie).

Meer informatie

De per vak aangegeven functieomvang (fte) geeft bij benadering de betrekkingsomvang aan en kan afwijken van de definitieve benoeming. Een combinatie van vakken behoort tot de mogelijkheden. Voor inhoudelijke informatie over een vacature kunt u contact opnemen met mevrouw M.H.L. Scholten, tel. 0229-283555.

Open sollicitatie

Als er op dit moment geen geschikte vacature voor u bij staat, dan kunt u altijd een open sollicitatie sturen. Uw open sollicitatie wordt zes maanden in ons bestand bewaard en als er binnen die periode een vacature ontstaat, dan nemen wij contact met u op. Uw open sollicitatie kunt u bij voorkeur per e-mail versturen naar vacatures@tabor.nl of versturen naar: Tabor College, Postbus 34, 1620 AA Hoorn, ter attentie van mevrouw M.H.L. Scholten (afdeling personeelszaken).

Tabor College bestaat uit drie locaties: