Vacature Voorzitter College van Bestuur

Tabor College zoekt Voorzitter College van Bestuur

Het Tabor College te Hoorn, een brede, bloeiende scholengemeenschap voor Vwo, Havo, Mavo en Vmbo biedt onderwijs aan circa 3.600 leerlingen op drie verschillende locaties: d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus. Het Tabor College wortelt in een katholieke traditie. Alle scholen krijgen de ruimte om op hun specifieke wijze invulling te geven aan hun identiteit. Daardoor kennen zij hun eigen sfeer en cultuur. Kernkwaliteiten: aanbod van goed onderwijs in een veilige omgeving, uitdagen van talenten bij leerlingen en medewerkers, professionaliteit en een sterke betrokkenheid op elkaar. Door vertrek van de huidige voorzitter van het éénhoofdig College van Bestuur zoeken wij, namens de Raad van Toezicht, een bedrijfsmatig denker en inspirerend leider voor de functie

Voorzitter College van Bestuur

Voortgezet Onderwijs

De uitdaging  U focust zich intern op een gezonde bedrijfsvoering met heldere rapportagelijnen, kwaliteitskaders en efficiënte schoolprocessen. Door terugloop van het aantal leerlingen in de regio is het noodzakelijk samenwerkingen te verkennen met andere scholengroepen. U bewaakt de professionele cultuur waarbinnen medewerkers vanuit een gezamenlijke Tabor visie worden aangesproken op verantwoordelijkheden en resultaten. Extern onderhoudt u, als het gezicht van het Tabor College, een relevant netwerk en bent u partij in samenwerkingsverbanden zoals Passend Onderwijs en huisvesting Hoornse scholen. Door uw inspirerend leiderschap draagt u zorg voor een goede synergie tussen de drie scholen, met behoud van eigen identiteit en verworvenheden en groei en bloei van het gehele Tabor College.

Uw profiel U bent een ondernemend bestuurder , maar ook een verbindend leider, een inspirerend communicator en netwerker. U hebt een academisch werk- en denkniveau en ruime leidinggevende en bestuurlijke ervaring. U hebt aantoonbare resultaten geboekt bij complexe veranderingsprocessen. U hebt kennis van landelijke ontwikkelingen en regelgeving, passend onderwijs, financiën en bedrijfsvoering of u bent in staat zich dit snel eigen te maken. Affiniteit met de gehele breedte van het VO en met de regio is een pre.

Het Tabor College biedt Een trotse ondernemende scholengroep met een goede naam, mooie state-of-the-art schoolgebouwen, een hard werkend, gedreven team, een prettige sfeer en een grote potentie. Een zeer brede cruciaal eindverantwoordelijke bestuursfunctie. Spannende uitdagingen, zoals het continueren van een gezonde bedrijfsvoering, het stimuleren van onderwijskwaliteit,  samenwerking met andere scholengroepen en het versterken van de positie van het Tabor College in de regio. Marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een niet voltijdse aanstelling is bespreekbaar.

Herkent u zichzelf?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV met spoed, doch uiterlijk 5 december 2020 naar sollicitaties@profittlichconsult.nl o.v.v. “Tabor”. De procedure wordt begeleid door Profittlich Consult. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Franz Profittlich tel: 06-36556533, of met Amal Duisdeiker tel: 06-18588915. Zie ook: www.tabor.nl.

Uw sollicitatie wordt discreet behandeld. Een assessment maakt deel uit van de selectie.

Tabor College bestaat uit drie locaties: