Vacature lid RvT

Vacature lid Raad van Toezicht Tabor College 

Binnen de Raad van Toezicht ontstaat ruimte voor een nieuwe collega, portefeuille onderwijs en kwaliteitszorg. 

U heeft ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in combinatie met het bedrijfsleven of een andere sector. U heeft ervaring in een bestuurlijke omgeving en ervaring met onderwijsinnovatie en kwaliteitszorg. 

Organisatie

Het Tabor College bestaat uit drie scholen voor het voortgezet onderwijs: d’Ampte (basis, kader en mavo), Oscar Romero (mavo, havo en vwo) en Werenfridus (havo, vwo en gymnasium). In totaal zijn er 3600 leerlingen en 430 medewerkers.

Stichting Tabor College heeft een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder, de rectoren van Werenfridus en Oscar Romero en de directeur van d’Ampte vormen samen het centraal managementteam (CMT). De rectoren en de directeur zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op hun locatie en met hun conrectoren, adjunct-directeuren en teamleiders vormen zij de directie op hun locatie.

De bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht en is de formele gesprekspartner van de medezeggenschapsraad en wordt ondersteund door de diverse afdelingen van het bestuursbureau. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent vijf leden die beschikken over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur en heeft de Raad van Toezicht statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klankbordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij het Tabor College spelen. De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: een commissie onderwijs en kwaliteitszorg, een financiële commissie en een remuneratiecommissie. 

De Raad van Toezicht is een actief orgaan, die naast haar reguliere vergaderingen (vijf tot zes keer per jaar) werkbezoeken brengt aan scholen en een bijdrage levert aan de discussies rond strategische thema’s. Het samenspel tussen bestuur en toezicht en de ontwikkeling daarin is van belang. We bewegen ons van resultaatgericht toezicht naar waardengericht toezicht. Hierbij richten we ons meer op integraal toezicht vanuit de maatschappelijke opdracht – het verzorgen van goed onderwijs – en waarden, en geven invulling aan onze strategische inhoudelijke betrokkenheid. 

De raad wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat. Leden van de Raad van Toezicht hebben een aanstellingstermijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar. Er zijn ruime scholingsmogelijkheden. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur handelen in overeenstemming met de Code Goed Bestuur van de VO-raad en bevorderen de naleving hiervan binnen de stichting.

Profielschets

Er is een algemene profielschets beschikbaar waarin de basiskwaliteiten, specifieke expertisegebieden en algemene vaardigheden staan beschreven waaraan de leden van de Raad van Toezicht moeten voldoen. Het algemene profiel kunt u hier downloaden.

Het lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs en kwaliteitszorg beschikt over de volgende kennis en ervaring:

  • u heeft ervaring in het onderwijs, bij voorkeur in een bestuurlijke omgeving in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven of een andere sector;
  • u heeft kennis van actuele ontwikkelingen in het onderwijs en onderwijsvernieuwing;
  • u heeft kennis en ervaring in systematische kwaliteitszorg in het onderwijs;
  • u heeft ervaring met de vertaling van onderwijsinnovatie naar de processen op scholen;
  • u heeft een academisch werk- en denkniveau;
  • u bent in staat op het niveau van het bestuur te fungeren als klankbord en kritisch sparringpartner;
  • u heeft bij voorkeur een brede maatschappelijke binding met het voedingsgebied van het Tabor College (regio Hoorn/ West-Friesland);
  • u bent uitstekend in staat om de effectieve balans te vinden tussen positief-kritisch tegenspel, constructief samenwerken en betrokken adviseren; 
  • u onderkent het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs en stakeholders en levert hierin een zichtbare en verbindende bijdrage;
  • u bent proactief en positief kritisch ingesteld, onafhankelijk en u heeft een open, transparante houding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan-Willem de Waard (voorzitter Raad van Toezicht) of de heer Sense de Groot (College van Bestuur) via mevrouw Margaret van Velzen: 0229 - 283 555 of bb@tabor.nl

Procedure

Graag ontvangen wij uw sollicitatie inclusief motivatie en cv (beide als PDF) uiterlijk 2 oktober a.s. via mpm.van.velzen@tabor.nl.

De selectiegesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) vinden plaats op woensdag 12 oktober a.s. vanaf 18.00 uur bij het Tabor College. De BAC bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, één lid van de medezeggenschapsraad en de bestuurder.

Voor meer informatie over het Tabor College verwijzen wij naar de website: www.tabor.nl en in het bijzonder: www.tabor.nl/tabor-college/organisatie.

Tabor College bestaat uit drie locaties: