Vacature leden RvT

De Raad van Toezicht van het Tabor College zoekt drie nieuwe leden, met de aandachtsgebieden financiën, HRM en onderwijs. Heeft u interesse, dan zien wij uw sollicitatiebrief en cv graag tegemoet voor 7 november 2021. 

Raadpleeg de profielschets voor meer informatie. 

Over de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en is zijn werkgever. Leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden voor het Tabor College uit als nevenfunctie. De leden van de Raad van Toezicht hebben met elkaar een breed palet aan kennis en vaardigheden op de terreinen waarop zij toezicht houdt. Het overzicht van functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks in de jaarstukken opgenomen en is daarmee openbaar. De raad bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. A.B.M. Gieling, lid RvT
  • Dhr. mr. R. Glas, lid RvT
  • Dhr. drs. R.T.B. Visser, voorzitter RvT
  • Dr. J.W. de Waard, vicevoorzitter RvT
  • Mw. S. Zuidhof, lid RvT
Tabor College bestaat uit drie locaties: