Opleidingsschool

Tabor College participeert in de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland. Dit is een samenwerkingsverband van het gehele voortgezet onderwijs in West-Friesland en drie lerarenopleidingen. De Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland richt zich op de ontwikkeling van het opleiden in de school en biedt aankomend onderwijspersoneel passende leerwerktrajecten. Personeelsleden die daar belangstelling voor hebben, kunnen worden opgeleid als werkbegeleider.
Meer informatie over de opleidingsschool vindt u op www.rowf.nl.

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: