Werken bij ons

Het Tabor College te Hoorn is een brede scholengemeenschap en biedt als college onderwijs aan ruim 4200 leerlingen op drie verschillende scholen: d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus.

  • d’Ampte is een vmbo-school en biedt de leerling alle leerwegen en vele uitstroomprofielen in de sectoren Techniek (ook vakcollege), Zorg & Welzijn (ook vakcollege) en Economie en de intersectorale opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid.
  • Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving.
  • Werenfridus is een school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs. Dé school voor leerlingen met ambitie.

De leiding van het Tabor College is in handen van het College van Bestuur, verantwoordelijk voor de strategie van het Tabor College. De drie scholen binnen het College geven op eigen wijze invulling aan de doelstellingen van het Tabor College. De scholen binnen het Tabor College kunnen gekenmerkt worden als scholen waar niet ‘slechts’ op de winkel gepast wordt, maar waar onderwijsontwikkeling nadrukkelijk op de agenda staat. Zo wordt expliciet gezocht naar de mogelijkheden die ICT ons biedt als ondersteuning van het onderwijs. Daar gebruiken we op veel plaatsen in de school iPads bij.

Tabor College bestaat uit drie locaties: