Aanmelden Tabor X-Tra!

AANMELDEN DOE JE ZO!      

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen bij de start van een Tabor X-Tra! ronde een mail waarin een link staat waarmee direct kan worden aangemeld voor alle activiteiten van Tabor X-Tra! Voor de diverse cursussen is een beperkt aantal plekken. Toewijzingen van deze plekken geschiedt op volgorde van aanmelding. Dus zorg dat je erbij bent. Deelname aan de activiteiten is dit jaar gratis, met dank aan het Nationaal Programma Onderwijs. Maar let op: je kunt je aanmelden voor 1 activiteit, en de aanmelding is niet vrijblijvend. Aanmelden = meedoen! 

Mocht een cursus om welke reden dan ook niet door kunnen gaan, dan wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd. Worden er gedurende het jaar nieuwe cursussen aan het aanbod toegevoegd, dan ontvangt u een nieuwe link. 

Mocht u deze mail niet hebben ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Applicatiebeheer van het Tabor College: applicatiebeheer@tabor.nl, 0229 - 283 527. 

Aanvullende informatie: 

Mocht de actuele situatie rond het coronavirus aanleiding geven voor het annuleren van de cursussen, dan wordt dat uiteraard gemeld. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Alle genoemde informatie, data op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten.
  • Het Tabor College behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende aanmeldingen en/of in andere voorkomende gevallen, geen doorgang aan één of meerdere cursussen en/of periodes te geven. Indien een cursus geen doorgang heeft zal het Tabor College u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
  • Alle cursussen worden in schooljaar 2021/2022 betaald door het Tabor College uit het Nationaal Programma Onderwijs. Voor deelnemende leerlingen zijn er aan de cursussen geen kosten verbonden. 

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: