Raad van toezicht

Het Tabor College is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, waarvan een op voordracht van de Medezeggenschapraad. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die jaarlijks in principe vijf vergaderingen hebben. In deze vergaderingen wordt op collegiale wijze onderling gesproken over en toezicht gehouden op het Tabor College. Tijdens de vergaderingen is het College van Bestuur aanwezig. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad jaarlijks een studiemiddag en -avond, samen met het College van Bestuur en de rectoren/directeur van de scholen. Ook is er tweemaal per jaar contact met de medezeggenschapsraad. De leden van de Raad laten hun actieve betrokkenheid bij de scholen zien door deze te bezoeken op bijvoorbeeld de open dagen of bij bijzondere gelegenheden.

De procedure voor het werven van nieuwe leden van de Raad staat onder leiding van de heer R.T.B. Visser, lid van de Raad. De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, een lid van de medezeggenschapsraad en het College van Bestuur.

Nadere informatie over het lidmaatschap van de Raad en de procedure kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer R.T.B. Visser, rtbvisser@planet.nl en de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H. Schipper, jj.schipper@ziggo.nl.

Sollicitaties en CV’s kunnen per email worden verzonden aan het secretariaat bestuursbureau Tabor College, bb@tabor.nl, ter attentie van de benoemingscommissie. Uiterlijke reactiedatum is 12 september 2020.

Informatiepakket:

1. Advertentie
2. Profielschets
3. Kadernotitie Tabor College
4. Statuten
5. Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht 2019
6. Reglement Raad van Toezicht

Meer over de Raad van toezicht van het Tabor College.

Tabor College bestaat uit drie locaties: