Privacy op het Tabor College

Privacy op het Tabor College

Op het Tabor College gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers en andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Voor acute zaken mbt de website en social media (opmerkingen over of verwijdering van berichten of fotografie) kunt u contact opnemen via privacy@tabor.nl.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen. Het Tabor College werkt momenteel aan het opstellen van een verwerkingsregister, waarin inzichtelijk gemaakt is welke persoonsgegevens op welke manier verwerkt worden. Dit register is op termijn, op aanvraag, in te zien bij de privacy officer van het Tabor College, te bereiken via privacy@tabor.nl.

Meer informatie

Voor al uw vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@tabor.nl

Contactinformatie Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, te weten: Frederik Petersen van Lumen Group B.V.
U kunt de Functionaris voor Gegegevensbescherming voor vragen en/of klachten bereiken via de beveiligde website: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Belangrijke documenten over privacy 

Privacyverklaring Tabor College
Privacyreglement Tabor College
Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Tabor College
Informatiebeveiligings- en privacy beleid Tabor College
Handreiking bewaartermijnen

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: