Nieuwbouw en renovatie Werenfridus

Heddes Bouw & Ontwikkeling gaat vernieuwde Werenfridus realiseren

De nieuwbouw en renovatie van het Werenfridus is gegund aan Heddes Bouw & Ontwikkeling. Op vrijdag 14 oktober 2016 zijn de overeenkomsten ondertekend. Na d’Ampte wordt dit de tweede school die Heddes in korte tijd in opdracht van Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH) gaat verbouwen. De voorbereiding is reeds gestart, de zichtbare werkzaamheden buiten zullen begin volgend jaar starten.

Belangrijk aspect bij het realiseren van dit project, is de combinatie van renovatie en nieuwbouw. Het oorspronkelijke gebouw uit 1954 blijft behouden en wordt zo goed mogelijk in de oude staat teruggebracht. De bestaande patio wordt overkapt, hier zal de aula worden ingericht. De hal achter de hoofdentree vormt straks de verbinding tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw.
In de twee bouwlagen tellende nieuwbouw zal een nieuwe patio worden gerealiseerd waar leerlingen buiten kunnen pauzeren. Daarnaast zullen er vier nieuwe gymzalen worden gebouwd, met daaronder een fietsenstalling.

Tabor College bestaat uit drie locaties: