Tabor College mede-oprichter van Europees netwerk Topsportscholen

Geplaatst op 12-11-2019

Op 7 en 8 november 2019 is in Berlijn de eerste ENOSS (European Network of Sport Schools) conferentie geweest. Deze conferentie werd georganiseerd door de topsportscholen Berlijn, de Senaat van de stad Berlijn en Duitse ministerie van binnenlandse zaken. Meer dan 60 vertegenwoordigers uit 16 Europese landen* waren bijeen en spraken over de beste manier waarop jonge sporttalenten begeleidt kunnen worden in hun schooltijd. Voor deze talenten geldt de duale carrière, het combineren van de schoolopleiding en topsportcarrière. Aanwezig waren vertegenwoordigers van topsportscholen, sporters en oud-sporters en beleidsmakers uit onderwijs en overheid.

Een van de eerste conclusies was dat het begeleiden van topsportleerlingen echt een specialiteit, een vak is. Voor het succes van de topsportleerlingen is het van groot belang dat zij begeleid worden door deze experts. In veel van de aanwezige landen moeten begeleiders van deze leerlingen getraind zijn, hiervoor doorgeleerd hebben. Zeker in Nederland geldt dat.

Met 16 Europese landen wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de expertise, van het delen van de best practices, het toepassen van de ontwikkelingen in de wetenschap rond kennis over duaal leren en de begeleiding van jongeren met een duale carrière.

Uit verschillende lezingen en workshops blijkt dat het systeem van duaal leren, in scholen die hierin expertise hebben, de beste wijze van werken is. In de Scandinavische en de meeste landen in West-Europa zijn de scholen met de duale begeleiding van talentvolle sporters regionaal en/of landelijk in een netwerk verbonden. De andere landen staan op het punt of hebben de wens dit zo te gaan organiseren en het systeem dat iedere school zich topsportschool kan noemen, terugdraaien, omdat het de begeleiding van leerlingen tekort doet en de kwaliteit van begeleiding anders niet te kunnen garanderen.

Voor Nederland waren aanwezig: het Tabor College Hoorn (TTS-school en uitvoerder van de Erasmus+-beurs voor duaal leren) en de Stichting LOOT (landelijke stichting voor onderwijs en topsport).

* De aanwezige landen (alfabetisch): België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot Brittannië, IJsland, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Zweden.

 

Mede namens Tom de Groen en Mark Jeninga,

Hans Nijdeken

Tabor College bestaat uit drie locaties: