Startbijeenkomst TechniekPact West-Friesland

Geplaatst op 16-09-2019
Op woensdag 11 september was de formele startbijeenkomst van het TechniekPact West-Friesland in Tabor College d'Ampte. Richard van Hooijdonk nam de ruim 90 aanwezigen mee in een flitsende bespiegeling over de toekomst, waarbij techniek een grote rol in ons leven zal spelen. Daarmee benadrukte hij het belang van kennis van techniek. Maar ook onderling menselijk contact blijft heel belangrijk, zo hield hij iedereen voor.
 
Daarna gingen werkgroepen en belangstellenden aan het werk om het Sterk Techniek Onderwijs in West-Friesland verder vorm te laten krijgen. Een inspirerende start, waarbij primair onderwijs, voorgezet onderwijs, mbo, bedrijfsleven en gemeentes met elkaar samenwerken om meer leerlingen te boeien en te binden voor het volgen van een technische opleiding/technische vakken en vervolgens een technisch beroep op de arbeidsmarkt in West-Friesland.
 
Tabor College bestaat uit drie locaties: