Hoge cijfers van LOOT voor Tabor College

Tabor College scoort hoge cijfers in audit Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport

De Landelijke Organisatie Onderwijs & Topsport (LOOT) heeft eind 2016 Topsport Talentschool (TTS) Tabor College bezocht voor een officiële audit. De leden van de auditcommissie hebben die dag gesprekken gevoerd met de schoolleiding, met begeleiders, met coördinatoren en met de leerlingen en hun ouders. De commissie concludeert dat de tevredenheid van het speciale programma voor topsporters van zowel leerlingen als hun ouders zeer groot is. De leerlingen geven het programma een 9 en de ouders waarderen hun tevredenheid met een mooie 8.

Tabor College levert maatwerk

Een andere conclusie is dat het leveren van maatwerk aan TTS leerlingen in het DNA van de school zit. De kracht van het maatwerk zit in het begeleiden van de TTS-leerlingen door de TTS-coördinatoren, met als doel te zorgen voor een optimale planning van schoolwerk en trainingen. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat TTS-leerlingen de gelegenheid krijgen verantwoordelijkheid voor hun studie te ervaren en te nemen. Docenten gaan flexibel met het curriculum om. Het Tabor College heeft de ambitie om de komende jaren meer digitaal maatwerk te leveren, waardoor het mogelijk wordt om meer plaats- en tijdsonfhankelijk te leren.

De TTS-coördinatoren worden door de sporters en hun ouders als zeer betrokken ervaren. De commissie was zeer tevreden over de set documenten die voorafgaand aan de audit door de TTS-afdeling van Tabor aan de commissie was geleverd. Daardoor kon al voor het bezoek een goed beeld gevormd worden over de resultaten en het beleid op Topsport Talentschool Tabor College.

Wat zijn Topsport Talentscholen?

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen. De scholen d’Ampte, Oscar Romero en Werenfridus zijn onderdeel van Tabor College en alledrie Topsport Talentscholen.

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Voor elk talent met een NOC*NSF-topsportstatus kunnen Topsport Talentscholen  onderwijs bieden dat prima past in je sportprogramma. Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’  bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Stichting Loot

Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentscholen in ons land.

Tabor College bestaat uit drie locaties: