d'Ampte Excellente School vmbo-basis en -kader

d’Ampte is Excellente School vmbo-basis en vmbo-kader

Hoorn, 23 januari 2017 | Maandag 23 januari heeft de Inspectie van het Onderwijs bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellent krijgen. De vmbo school Tabor College d’Ampte is de eerste school voor voortgezet onderwijs in West-Friesland die het predicaat Excellent mocht ontvangen uit handen van de juryleden Ans Brockhoff en Udo Keijser. De school ontvangt dit predicaat voor haar afdelingen basis en kader. De bekendmaking is met gejuich en trots door de school ontvangen.

Excellente scholen zijn scholen met bijzondere kwaliteiten. Naast goed onderwijs hebben deze scholen een specifiek en uniek excellentieprofiel.

Centraal in het excellentieprofiel van d’Ampte staat het pedagogisch concept Handig Gedrag en het lesprogramma Kracht in Controle (KIC). Uit het juryrapport: ’Hulpmiddelen van KIC voor mentoren en docenten voor het verkrijgen van inzicht in groepsdynamiek en (onderlinge) problemen in de klas zijn sociogrammen en vragenlijsten van KIC. Bijzonder aan deze school is, dat zij het initiatief heeft genomen om deze sociogrammen en vragenlijsten te digitaliseren, waarbij eenvoudiger meerdere analyses gemaakt kunnen worden.’ In de praktijk betekent dit dat leerlingen in de webapplicatie korte vragenlijsten invullen. Het welbevinden van de leerling en hoe elke leerling in de groep staat wordt dan zichtbaar. Dit helpt de school om vroegtijdig signalen te ontvangen of er bijvoorbeeld sprake is van pestgedrag of dat er andere redenen zijn om alert te zijn.

Ouderbetrokkenheid en de rol van de docent dragen bij aan het excellentieprofiel. vmbo-school d’Ampte spreekt in dit verband over de ‘gouden driehoek’ Een goede samenwerking tussen school-leerling-ouders en een helder pedagogisch concept zijn voorwaarden om een optimaal leerklimaat te creëren. Dit past bij de missie van de school, waarin helder is beschreven dat de leerling centraal staat. De school zet stevig in op de rol van de ouders bij het onderwijsproces en de school kent een eigen opleidingsacademie voor de docenten.

Uit het juryrapport: ’Dit (brede) excellentieprofiel heeft de afgelopen jaren een zodanige cultuurverandering in de school gebracht, dat alle docenten zich nu richten op de onderwijskundige en organisatorische vormgeving van het gepersonaliseerde leren. De interne d’Ampte Academie ondersteunt en faciliteert dit traject van cultuurverandering op een geheel eigen wijze door de docenten te scholen in een (uitgebreid) handelingsrepertoire om de lessen beter af te stemmen op verschillen tussen leerlingen en om aanzetten te geven tot gepersonaliseerd leren. De school heeft hiervoor een observatieapplicatie ontwikkeld die het huidige niveau van de docent aangeeft, waardoor scholing naar een gewenst hoger niveau (volgens de piramide van Slooter) ingezet kan worden.’ De applicatie is ontwikkeld in samenwerking met twee andere partners (CPS en Feeby).

Directeur Stef Macke: 'Ik ben heel erg trots op het team van d’Ampte, de ouders en de leerlingen. Gezamenlijk hebben wij dit resultaat bereikt. Het traject tussen aanvraag en de uitreiking van het predicaat Excellente school heeft ongeveer een jaar geduurd. Wij zijn in februari 2016 gestart met de aanvraag. Daarna heeft de inspectie een bezoek aan de school gebracht. In juni 2016 hebben we in Den Haag een gesprek gevoerd met de onafhankelijke jury en tot slot hebben twee juryleden in oktober 2016 de school bezocht. Deelname aan het traject geeft energie en het predicaat is een compliment voor de medewerkers, de leerlingen en de ouders. Het is voor ons een prachtige aanmoediging om het excellentieprofiel verder uit te bouwen.'

Tabor College bestaat uit drie locaties: