Aanmelden op onze locaties

Van VMBO tot tweetalig gymnasium: altijd een Taborschool die bij je past.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in het schooljaar 2020-2021? Dan kunt u contact opnemen met de gekozen schoollocatie. 

d'Ampte

Berkhouterweg 5
1624 NS Hoorn

(0229) 284151
dampte@tabor.nl
www.dampte.nl 

Oscar Romero 

Bouwsteen 1
1625 PD Hoorn

(0229) 285685
oscar-romero@tabor.nl
www.oscarromero.nl 

Werenfridus 

De Keyzerstraat 1
1624 BX Hoorn

(0229) 285828
werenfridus@tabor.nl
www.werenfridus.nl 

Aanmeldingsformulieren: 
Aanmeldingsformulier d'Ampte
Aanmeldingsformulier Oscar Romero
Aanmeldingsformulier Werenfridus 

Aanmelding en toelating van leerlingen
Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Tabor College bestaat uit drie locaties: