Aanmelden op onze locaties

Van VMBO tot tweetalig gymnasium: altijd een Taborschool die bij je past.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een brugklas in het schooljaar 2020-2021? Gebruik dan onderstaande aanmeldingsformulieren. Het aanmeldingsformulier is ook op te vragen op onze schoollocaties en verkrijgbaar tijdens onze open dagen. 

Aanmeldingsformulier d'Ampte
Aanmeldingsformulier Oscar Romero
Aanmeldingsformulier Werenfridus 

Let op! Het is belangrijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 13 maart 2020, om 16.00 uur is ingeleverd. 

Het aanmeldingsformulier moet worden ondertekend en ingeleverd op onze locatie. Dit kan door deze:

  1. Persoonlijk af te geven
  2. Per post op te sturen

Hulp nodig bij het invullen? 
U bent welkom op onze locaties op:
11 maart, 14.30 - 18.00 uur
12 maart, 14.30 - 18.00 uur
13 maart, 12.00 - 16.00 uur

Aanmelding en toelating van leerlingen

Het schooladvies
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor het VO (Voortgezet Onderwijs en dus ook het Tabor College).

Het onderwijskundig rapport (OKR)
In de wet staat dat basisscholen voor elke leerling een OKR moeten inleveren bij de VO-school. In West-Friesland wordt de overdracht van dit OKR zoveel mogelijk digitaal gedaan via het landelijke OSO-systeem. 

De eindtoets
Het is wettelijk geregeld dat basisscholen een eindtoets afnemen. Bij een hogere uitslag van de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, moet het schooladvies heroverwogen worden. Dit kan leiden tot een herzien advies maar dit hoeft niet. Ouder(s)/verzorger(s) worden daarover altijd geïnformeerd door de basisschool. 

Binnen het samenwerkingsverband VO West-Friesland zijn over de aanmeldprocedure afspraken gemaakt, die ook door de scholen van het Tabor College worden toegepast.

Tabor College bestaat uit drie locaties: