Vrijwillige ouderbijdrage en specifieke ouderbijdrage
Tabor College bestaat uit drie locaties: