Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

De overheid geeft aan scholen de mogelijkheid om extra geld te verwerven door bijvoorbeeld schenkingen of sponsoring. Sponsoring op school moet wel aan wettelijke voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat de school een sponsorbeleid [pdf volgt] heeft waarin de bestuurder de gedragsregels voor sponsoring heeft vastgelegd.

Tabor College bestaat uit drie locaties: