Protocol sociale media

Protocol sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, Instagram en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien waar men mee bezig is en dat men trots is op de school. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief imago van Tabor College.

Sociale media zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken en bieden veel positieve mogelijkheden om met elkaar te delen, aan elkaar te presenteren en van elkaar te leren. Binnen het Tabor College wordt dit toegejuicht. We benutten graag de mogelijkheden die de techniek en de ontwikkeling ervan ons bieden om kwalitatief goed onderwijs te bieden, de wereld van buiten naar binnen te halen (de school is tenslotte een venster op de wereld) en leerlingen te leren hoe ze de mogelijkheden van de digitale wereld kunnen benutten.

Maar het is daarbij ook van belang te beseffen dat berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van betrokkenen en van de school ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt het Tabor College de aan de instelling verbonden personen om verantwoord met sociale media om te gaan, de reguliere fatsoensnormen in acht te nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling te benaderen.

Het Tabor College heeft het Protocol Sociale Media (pdf) opgezet om aan iedereen die betrokken is, of zich betrokken voelt, richtlijnen te geven. Deze richtlijnen maken een effectieve inzet van sociale media mogelijk.

Tabor College bestaat uit drie locaties: