Meldcode huiselijk geweld

Meldcode signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze school is verantwoordelijk voor een goede onderwijskwaliteit en voor een daarbij passende leerlingbegeleiding. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot het signaleren van mogelijke kindermishandeling of tekenen van huiselijk geweld. Deze ingrijpende situaties hebben immers altijd invloed op het functioneren van de betreffende jongere op onze school. Onze medewerkers zijn daarom attent op signalen die kunnen duiden op bovengenoemde negatieve omstandigheden. In dat kader geldt op het Tabor College de Meldcode signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf).

Tabor College bestaat uit drie locaties: