Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van onze leerlingen hebben we vastgelegd in het Leerlingenstatuut (pdf), dat geldt voor leerlingen op alle locaties van het Tabor College. In het leerlingenstatuut staat onder andere:

  • wat wij van onze leerlingen verwachten;
  • waarop zij docenten kunnen aanspreken;
  • de gedragsregels van de school;
  • de disciplinaire maatregelen die wij nemen bij overtreding van de regels.
Tabor College bestaat uit drie locaties: