Klachtenregeling onderwijs

Klachtenregeling onderwijs

Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de mentor, vakdocent of iedere andere medewerker van de school voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de betreffende leerling en zijn ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling onderwijs. Er volgt een interne of externe behandeling van de klacht.

Tabor College bestaat uit drie locaties: