Integriteitscode

Integriteitscode

Het Tabor College wil voor leerlingen en docenten een veilige leer- en werkomgeving bieden. Op school gaan we daarom respectvol met elkaar om. Met de integriteitscode (pdf) stelt het Tabor College normen voor het omgaan met elkaar. De code laat ons nadenken over ons gedrag en is een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen. De integriteitscode moet vooral gezien worden als een hulpmiddel om het gesprek over ons gedrag en handelen te bevorderen en te ondersteunen. Met deze code kunnen we elkaar aanspreken op ons gedrag, zowel naar leerlingen en ouders als naar elkaar. 

Tabor College bestaat uit drie locaties: