Gedragscode schoolkosten

Gedragscode schoolkosten

Wij onderschrijven de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs [pdf volgt]. Deze is opgesteld door besturen- en ouderorganisaties met als doel de schoolkosten zo transparant mogelijk te houden. Er zijn wettelijke bepalingen over de schoolkosten die aan ouders gevraagd mogen worden. De schoolboeken worden gratis aan de leerlingen verstrekt, maar er zijn wel kosten verbonden aan de schoolspullen die een leerling nodig heeft om het onderwijs te goed te kunnen volgen. Elk jaar wordt er ook een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Hieronder krijgt u een verdere uitleg van de schoolkosten.

Schoolboeken

De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn gratis. Ouders van leerlingen moeten het boekenpakket bestellen voor hun zoon of dochter. De boeken worden thuis afgeleverd. Vlak voor de zomervakantie levert de leerling levert de boeken in op school. Wij brengen eventuele schade aan boeken of vermiste boeken in rekening bij de ouders.

Noodzakelijke schoolkosten

Noodzakelijke schoolkosten zijn voor rekening van de ouders. Het gaat hier om:

  • spullen die niet onder de regeling van de gratis schoolboeken vallen en die de leerlingen toch nodig hebben: kosten voor een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal, gym- en beroepskleding etc.
  • bijkomende kosten voor een bijzondere opleiding of stroom als het tweetalig onderwijs, de sportklas/-stroom of de kunstlijn. Tegen dit meerbedrag biedt het Tabor College deze opleidingen graag aan leerlingen aan. 

Besluiten ouders niet mee te betalen voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan kan de betreffende leerling niet mee met die excursie of werkweek.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van de ouders vragen wij aan het begin van het schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee bekostigen wij allerlei activiteiten en vieringen. Die zijn belangrijk om goed en aantrekkelijk onderwijs te kunnen bieden. Hiervoor krijgt de school geen vergoeding van de overheid. Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de toelating van de leerling. Kijk voor meer informatie op de pagina over financiën op het Tabor College. Hebben ouders het geld niet om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan kunnen zij gebruikmaken van de reductie- en kwijtscheldingsregeling.

Tabor College bestaat uit drie locaties: