Formatieplan 2018-2019

Formatieplan 2018-2019

Hierbij presenteren wij de uitgangspunten van het formatieplan van Het Tabor College voor het schooljaar 2018–2019. Het formatieplan (pdf) geeft het beleid ten aanzien van de inzet van personele middelen voor het komende schooljaar weer. Naast de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018- 2021 zijn de cao, de kadernotitie en de kaderbrief 2018 richtinggevend voor de keuzes die in het formatieplan worden gemaakt. 

Tabor College bestaat uit drie locaties: