Convenant veilige school

Convenant Veilige School

We hebben in West-Friesland een convenant Veilige School tussen de regiogemeenten, het voortgezet onderwijs en de politie. In dit convenant staan duidelijke afspraken om samen overlast, crimineel gedrag en vandalisme te voorkomen en om intensiever samen te werken bij zorgvragen van leerlingen en hun ouders. We krijgen hierbij de ondersteuning van jongerenwerk en HALT om het veilige schoolklimaat te bevorderen. 

Als Tabor College zijn wij ook onderdeel van dit samenwerkingsverband, waardoor dit convenant ook op onze locaties van toepassing is. Download hier een kopie van het convenant Veilige School. Benieuwd hoe we dit in de praktijk brengen? Dan vind je hier een kopie van het handelingsprotocol Veilige School.

 

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: