Convenant veilige school

Het convenant veilige school (pdf) heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van het signaleren en voorkomen van ongewenst. zorgwekkend en delinquent gedrag en het creeren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen in de gemeenten In Westfriesland. 

Tabor College bestaat uit drie locaties: