Antipestbeleid en pestprotocol

Antipestbeleid en pestprotocol

Een veilige omgeving is een voorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen. Daarom hebben de scholen van het Tabor College veiligheid zo hoog in het vaandel staan. Om veiligheid voor iedereen te waarborgen, dient ook iedereen hieraan zijn bijdrage te leveren: leerlingen, ouders en medewerkers. Aan het begin van ieder schooljaar maken we de gedrags- en schoolregels bekend. Wij kennen een protocol sociale media met daarin regels voor het gebruik van digitale communicatie. Het zijn allemaal belangrijke afspraken om samen een veilige school te zijn én te blijven. Bij de Taborscholen gaan we uit van respect naar en voor elkaar. Wangedrag en pesten horen daarom bij ons niet thuis. Lees meer hierover in ons antipestbeleid en pestprotocol (pdf). Hierin formuleren we onze visie op pesten en onze maatregelen daartegen. Want iedereen verdient een veilige omgeving om het beste uit jezelf te kunnen halen.  

Tabor College bestaat uit drie locaties: