antipestbeleid en pestprotocol

Antipestbeleid en pestprotocol

Het Tabor College wil een veilige school zijn. Dat gaat niet zomaar. Om die veiligheid voor iedereen te bewerkstelligen, moeten zowel leerlingen als ouders en medewerkers hieraan hun bijdrage leveren. Aan het begin van ieder schooljaar maken we de gedrags- en schoolregels bekend. Wij kennen een protocol sociale media met daarin regels voor het gebruik van digitale communicatie. Het zijn allemaal afspraken waaraan we ons met z'n allen moeten houden om een veilige school te zijn. Een school waarin wangedrag en pesten geen plaats mogen hebben. In dat kader staat ook ons antipestbeleid en pestprotocol [pdf volgt]. Wij formuleren hierin duidelijk hoe wij tegen pesten aankijken en welke maatregelen wij nemen na een melding van pestgedrag. 

Tabor College bestaat uit drie locaties: