Regelingen

Afspraken met elkaar

Op Tabor College zijn we erop gericht een goede basis te leggen voor de toekomt van onze leerlingen. Dat gebeurt allereerst in de lessen en in het dagelijks verblijf in onze scholen. Natuurlijk gaat dat bijna als vanzelf, maar om dit goed te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in reglementen en regelingen en geven de rechten en plichten van iedereen weer.

Tabor College bestaat uit drie locaties: