medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van het Tabor College. De raad oefent medezeggenschap uit over (voorgenomen) beleid welke geldt voor meerdere locaties binnen het Tabor College.

De MR bestaat uit de volgende twaalf leden:

 • dhr. Ronald van Berge, secretaris en penningmeester
 • dhr. Carlos Brienesse
 • dhr. Alwies Cock, voorzitter
 • mevr. Harriet Folmer
 • dhr. Tim de Jonker
 • dhr. Dirk Kuipers
 • dhr. Martijn Leegwater
 • dhr. René van der Pal
 • mevr. Kitty van Putten
 • mevr. Simone de Rooij
 • mevr. Selene Veerman
 • dhr. Jelle Wijders

Hieronder vindt u de algemene stukken van de MR. De overige stukken, zoals agenda's en besluiten- en actielijsten, zijn uitsluitend bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers van het Tabor College. Voor alle documenten geldt dat zij mogelijk nog niet zijn vastgesteld of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat deze documenten uitsluitend ter informatie zijn bedoeld en dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Voor ouders, leerlingen en medewerkers van het Tabor College zijn alle vergaderstukken van enige vergadering opvraagbaar bij de secretaris van de MR. Ook zijn vrijwel alle vergaderingen openbaar, dus als u belangstelling heeft om een vergadering bij te wonen bent u van harte welkom. Wel vragen wij u om vooraf een bericht te sturen naar de secretaris:
Ronald van Berge (secretaris MR Tabor College), e-mail: mr@tabor.nl.

Tabor College bestaat uit drie locaties: