Privacy op het Tabor College

Privacy op het Tabor College

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Dit betekent dat wij als school de afgelopen periode opnieuw kritisch hebben gekeken naar ons bestaande privacybeleid en dit beleid hebben getoetst aan de Europese verordening. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, van leerlingen (en hun ouders) en van medewerkers was al een aandachtspunt van het Tabor College, waardoor de invoering van de Europese verordening geen grote veranderingen in de werkwijze van onze scholen tot gevolg had. De komende periode zullen wij blijvend ons beleid nóg verder toetsen aan de verscherpte eisen van de AVG.

De website en social media worden ook onder de loep genomen en hiervoor zullen verscherpte richtlijnen worden opgesteld. Voor acute zaken hierover (opmerkingen over of verwijdering van berichten of fotografie) kunt u contact opnemen via privacy@tabor.nl.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen. Het Tabor College werkt momenteel aan het opstellen van een verwerkingsregister, waarin inzichtelijk gemaakt is welke persoonsgegevens op welke manier verwerkt worden. Dit register is op termijn, op aanvraag, in te zien bij de privacy officer van het Tabor College, te bereiken via privacy@tabor.nl.

Meer informatie

Voor al uw vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@tabor.nl

Belangrijke documenten over privacy 

Privacyverklaring Tabor College
Privacyreglement Tabor College
Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken Tabor College
Informatiebeveiligings- en privacy beleid Tabor College
Bewaartermijnen

 

Tabor College bestaat uit drie locaties: