Onze scholen

De beste toekomstkansen voor ieder kind

Op de drie open katholieke Taborscholen word je gezien. We bieden maatwerk en uitdagend innovatief onderwijs in een veilige omgeving. Samen werken we zo aan de beste toekomstkansen voor iedere leerling. En aan een goede schooltijd: op Tabor College voel je je thuis op school.

Onze scholen

Het Tabor College is vernoemd naar de berg Tabor die in het noorden van Israël ligt, dicht bij de stad Nazareth. Met 'slechts' 588 meter hoog is deze berg geen Mont Blanc of Mount Everest, maar daardoor juist wel voor praktisch iedereen toegankelijk.

De berg Tabor staat in de bijbel omschreven als de onderwijsplaats, waar Jezus en de grote profeten Mozes en Elia de weg wijzen naar een betere samenleving. Onze katholieke scholen willen op een soortgelijke wijze een onderwijsplek zijn die ook voor iedereen bereikbaar is, ‘bereikbaar mits daartoe de juiste inspanning wordt geleverd’.

Missie

Door de jaren heen zijn de uitgangspunten van het Tabor College en de verwoording ervan in schoolplannen en beleidsstukken inhoudelijk niet veranderd. Wel zijn de woorden die gekozen zijn telkens bijgesteld en aangepast aan de fase van ontwikkeling die de scholen doormaakten.
Opnieuw geformuleerd, met woorden van nu, geldt voor het Tabor College:
In respect samen op weg naar steeds beter. 

Identiteit

Het Tabor College kiest er bewust voor de katholieke, dus christelijke, identiteit niet te laten verwateren. Rechtvaardigheid, sociale bewogenheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn waarden die passen in onze visie op open katholiek onderwijs. Deze waarden kunnen richting geven aan jonge mensen, vooral in tijden waarin de beelden van levensbeschouwing steeds minder vastomlijnd zijn. Uitgangspunt is dat de Taborscholen toegankelijk zijn voor ouders en leerlingen die bewust voor onze identiteit kiezen en er positief tegenover staan.

In onze multiculturele, multireligieuze en multi-etnische samenleving gaan wij de dialoog aan binnen en buiten onze scholen. Die dialoog voeren we vanuit onze eigen identiteit en met wederzijds respect. Op deze wijze willen wij in school en maatschappij bijdragen aan een vreedzame, veilige samenleving.

Tabor College bestaat uit drie locaties: