Topsport Talentschool

Het Tabor College heeft sinds een aantal jaren het predicaat Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren. In heel Nederland zijn er momenteel 30 Topsport Talentscholen en Tabor is de enige school in oostelijk West-Friesland die deze faciliteiten kan bieden.

Brochure Topsport Talentscholen 2016-2017 (pdf)

Wat is een Topsport Talentschool eigenlijk?

Een Topsport Talentschool is een school met een speciale licentie, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee heeft het Tabor College toestemming om jonge en talentvolle sporters extra faciliteiten aan te bieden om een diploma te halen naast alle trainingsarbeid.

Wanneer ben je Topsport Talentleerling?

Je bent Topsport Talentleerling als je in de talentendatabase van het NOC*NSF staat! Vanaf 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. 
De sportbonden kennen de talentstatussen toe en laten de namen van de sporters in de statusdatabase van het NOC*NSF plaatsen. De Topsport Talentscholen gaan dus niet over de toekenning van de talentstatus. Voor vragen over de procedure van statustoekenning moet je bij je sportbond zijn.
Sta je in de talentendatabase van het NOC*NSF, dan ben je dus Topsport Talentleerling en kom je in aanmerking voor Topsport Talentfaciliteiten. Topsport Talentfaciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op één van de 29 Topsport Talentscholen in Nederland, zoals Tabor College. De Topsport Talentstatussen die de bonden kunnen verstrekken zijn de volgende: [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent.

Faciliteiten

Afhankelijk van het niveau van de topsporter en zijn of haar persoonlijke omstandigheden, mag een Topsport Talentschool onderwijs ‘op maat’ bieden. Voor de absolute topsporters is het zelfs mogelijk het eindexamen over twee leerjaren te spreiden. Voorbeelden van mogelijke faciliteiten zijn:

  • begeleiding door Topsport Talentfunctionaris
  • (gedeeltelijke) ontheffing voor een vak om die tijd voor studie of training te gebruiken
  • gespreid examen
  • een statusleerling mag 10% van zijn onderwijstijd verzuimen, als hij deze tijd maar aan zijn sport besteedt
  • aanpassen van lesrooster
  • verschuiven van toetsen
  • extra begeleiding (bij zwakke vakken of na afwezigheid)
  • eigen studieruimte
  • overblijffaciliteiten
  • uitstel of vermindering van huiswerk

Begeleiding

De begeleiding van Topsport Talentleerlingen op Tabor College wordt op elke locatie georganiseerd door een coördinator:

Eigen inzet

Belangrijk in de begeleiding is ook dat de leerlingen zelf de school- en sportzaken goed op orde houden en initiatief nemen tot overleg indien er iets besproken en/of geregeld moet worden. Je motivatie en inzet voor school moeten dus ook in orde zijn. Het is zelfs zo dat verstrekte faciliteiten ingetrokken kunnen worden indien het schoolwerk onvoldoende onderhouden wordt. Dit kan natuurlijk ook indien de topsporttalent-status wordt verloren. 

Olympisch Netwerk Noord-Holland

Om optimaal te kunnen functioneren werkt een Topsport Talentschool nauw samen met het NOC*NSF, met het Olympisch Netwerk Noord-Holland en met nationale sportbonden. Het Olympisch Netwerk biedt topsporters en talenten professionele begeleiding en faciliteiten op zowel maatschappelijk als op sportgebied. Bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van mentale training en voedingsadvies. 

Tabor College bestaat uit drie locaties: