Topsport Talentschool

Het Tabor College is sinds 2006 een Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren. In heel Nederland zijn er momenteel dertig Topsport Talentscholen en Tabor College is de enige school in oostelijk West-Friesland die deze faciliteiten kan bieden.

Brochure Topsport Talentscholen 2017-2018 (pdf)

Wat is een Topsport Talentschool eigenlijk?

Een Topsport Talentschool is een school met een speciale licentie, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee heeft het Tabor College toestemming om jonge en talentvolle sporters, wettelijk geregelde, extra faciliteiten aan te bieden om een diploma te halen naast alle trainingsarbeid (zie ook: www.stichtingloot.nl).

Wanneer ben je Topsport Talentleerling?

Je bent Topsport Talentleerling als je in de talentendatabase van het NOC*NSF opgenomen bent. De sportbonden kennen op basis van hun eigen talentprofielen deze statussen toe en laten de namen van de sporters in de database van het NOC*NSF plaatsen. De Topsport Talentscholen gaan dus niet over de toekenning van de talentstatus. Voor vragen over de procedure van statustoekenning moet je bij je sportbond zijn.

Sta je in de talentendatabase van het NOC*NSF, dan ben je dus Topsport Talentleerling en kom je in aanmerking voor Topsport Talentfaciliteiten. Topsport Talentfaciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op één van de dertig Topsport Talentscholen in Nederland. De Topsport Talentstatussen die de bonden kunnen verstrekken zijn de volgende: 'Belofte', 'Nationaal Talent' of 'Internationaal Talent'.

Faciliteiten

Afhankelijk van het niveau van de topsporter en zijn of haar persoonlijke omstandigheden, mag een Topsport Talentschool onderwijs 'op maat' bieden. Voor de absolute topsporters is het zelfs mogelijk het eindexamen over twee leerjaren te spreiden. Voorbeelden van mogelijke faciliteiten zijn:

 • Begeleiding door Topsport Talentfunctionaris.
 • (Gedeeltelijke) ontheffing voor een (examen)vak om die tijd voor studie of training te gebruiken.
 • Gespreid examen.
 • Minder lessen volgen. Een statusleerling mag 10% van zijn onderwijstijd verzuimen, als hij deze tijd maar aan zijn sport besteedt.
 • Aanpassen van lesrooster.
 • Verschuiven van toetsen.
 • Extra begeleiding (bij zwakke vakken of na afwezigheid).
 • Eigen studieruimte.
 • Overblijffaciliteiten.
 • Uitstel of vermindering van huiswerk.

Mocht je je talentstatus verliezen dan behoud je ontheffingen voor bepaalde vakken, behalve als de gemiste stof eenvoudig en snel in te halen is.

Begeleiding

De begeleiding van Topsport Talentleerlingen op Tabor College wordt op elke locatie georganiseerd door een coördinator. Bij hen kun je terecht met je vragen en ze ontvangen je graag. 

Eigen inzet

Belangrijk in de begeleiding is ook dat de leerlingen zelf de school- en sportzaken goed op orde houden en initiatief nemen tot overleg indien er iets besproken en/of geregeld moet worden. Je motivatie en inzet voor school moeten dus ook in orde zijn. Het is zelfs zo dat verstrekte faciliteiten ingetrokken kunnen worden indien het schoolwerk onvoldoende onderhouden wordt. Dit kan natuurlijk ook indien de topsporttalenstatus wordt verloren.

Olympisch Netwerk Noord-Holland

Om optimaal te kunnen functioneren werkt een Topsport Talentschool nauw samen met het NOC*NSF, met het Olympisch Netwerk Noord-Holland en met nationale sportbonden. Het Olympisch Netwerk biedt topsporters en talenten professionele begeleiding en faciliteiten op zowel maatschappelijk als op sportgebied. Bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van mentale training en voedingsadvies. 

Wat als je nu geen officiële status hebt?

Sommige bonden zijn niet zo scheutig met het verlenen van statussen en bij andere bonden is het zelfs onmogelijk om een status te krijgen, omdat NOC*NSF dat verboden heeft.
Als je geen status hebt, maar je wel kunt aantonen dat je op hoog niveau sport bedrijft en moeite hebt om school met sport te combineren helpen we je op Tabor College. Je wordt dan als 'schooltalent' ook geholpen.
We mogen niet zo ver gaan als bij een sporter met een officiële status, maar we proberen toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Onze leerlingen en hun ouders zijn er in elk geval tevreden over!

Kwaliteit van een Topsport Talentschool

 • Op een Topsport Talentschool werken Talentbegeleiders die in het begeleiden van sporttalenten speciaal geschoold zijn.
 • Op elke Topsport Talentschool moet worden voldaan aan vastgestelde kwaliteitseisen en takenpaketten.
 • Elke Topsport Talentschool wordt periodiek door een onafhankelijke auditcommissie gecontroleerd.
 • De landelijke LOOT-coördinator heeft namens de Topsport Talenscholen intensief contact met NOC*NSF, het ministerie van Onderwijs, de sportbonden en deskundigen op het gebied van talentbegeleiding
 • Op een Topsport Talentschool heeft elke statussporter recht op begeleiding, op andere scholen is dat een gunst.
Tabor College bestaat uit drie locaties: