Voorbeeld activiteit

Titel kan hier

Prijs: € 50

Geplaatst op 18-04-2019

Afgelopen vrijdag werd op feestelijke wijze de prijs voor het beste werkstuk van d'Ampte uitgereikt aan Jim Veld, Valérie Burger en Nadine op den Kelder. Zij maakten het beste werkstuk van alle eindexamenleerlingen van respectievelijk de basis- en kadergerichte en de theoretische leerweg. Een prestatie van formaat!

Eerste jaar
Zoals ieder jaar maakt het samenstellen en schrijven van een werkstuk deel uit van het examenprogramma voor het vak Nederlands. Het is dit schooljaar voor het eerst dat deze prijs, die door de vakgroep Nederlands in het leven is geroepen, wordt uitgereikt. Het doel van de prijs is om de leerlingen extra te motiveren om een kwalitatief goed werkstuk te schrijven. 

Onderscheidend 
Wat maakt een werkstuk onderscheidend? Het is van belang dat de leerling het beroepsveld op een creatieve en/of vernieuwende manier benadert en dat de informatie op een persoonlijke en/of enthousiasmerende manier wordt weergegeven. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt gewerkt vanuit een heldere onderzoeksvraag en dat er een heldere structuur is. Bij voorkeur wordt er niet alleen literatuuronderzoek gedaan, maar gaat de leerling een stap verder door bijvoorbeeld een interview te doen. Natuurlijk voldoet het werkstuk aan de conventies voor een werkstuk. Bovendien is het op tijd ingeleverd, is de tekst in eigen woorden geschreven en is er zorg en aandacht besteed aan de lay-out en spelling.

Felicitaties
Jim, Valérie en Nadine hebben dat alledrie, op hun eigen niveau, uitstekend gedaan! Daarom zijn de taart, de paaseitjes, de cadeaubonnen en de certificaten dik verdiend. Uiteraard ontbreken de felicitaties van de leden van de directie, de vakgroepvoorzitter en de docenten niet.

Namens de vakgroep Nederlands, Martine Geerlings

Tabor College bestaat uit drie locaties: