Activeren of Herstellen ouderaccount Zermelo

Instructies voor uw Zermelo ouderaccount

Activeren ouderaccount

Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u de gebruikersnaam van uw ouderaccount. Dit account kan worden gebruikt voor toegang tot Zermelo, maar ook voor Magister en het ouderportaal. Via onderstaande instructievideo kunt u uw account activeren.

Daarnaast kunt u ook de handleiding downloaden. Hierin staan uitgebreide instructies en wordt u tevens uitgelegd hoe u het wachtwoord kunt aanpassen wanneer u deze moeilijk kunt onthouden.

Herstellen ouderaccount

Ervaart u problemen met uw ouderaccount? Wanneer u niet meer kunt inloggen, kunt u tegenwoordig zelf via mijn.tabor.nl uw account herstellen.

Onderstaande instructievideo legt u stapsgewijs uit hoe u dit kunt doen. U kunt hieronder ook de handleiding downloaden. Hierin staat tevens uigelegd hoe u het automatisch aangemaakte wachtwoord kunt aanpassen wanneer u  deze moeilijk kunt onthouden.

Tabor College bestaat uit drie locaties: