Artikel NHD: Heel Werenfridus helpt

Ze zijn al een paar dagen bezig, maar stilzitten is er voorlopig nog niet bij voor de leerlingen van het Werenfridus. Een actie om de voedselbank in Hoorn te helpen, loopt door tot dinsdag 20 december.

Onder de noemer ’Heel Werenfridus helpt’ zetten leerlingen en het personeel van de middelbare school zich deze maand in voor verschillende goede doelen. Tot en met 16 december richt de actie zich op Voedselbank West-Friesland. Middels een adventkalender kan er elke dag een ander (houdbaar) product voor de voedselbank meegenomen worden naar school. Op de kalender is te zien om welk product het op een dag gaat. Iedereen kan zo vaak iets meebrengen als gewenst.

Dinsdag 20 december worden de ingezamelde producten overhandigd.

Andere acties die nog op stapel staan, zijn schaatsen voor de Kinderkledingbank Hoorn en pakketten samenstellen voor vluchtelingen en gezinnen die in armoede leven.

Tabor College bestaat uit drie locaties: